Król i Victoria na spotkaniu z rządem

2014/02/07


Dziś w Pałacu Królewskim miało miejsce posiedzenie rządu. Ma ono miejsce trzy cztery razy do roku, prowadzi je król Karol XVI Gustaw, a uczestniczy w nim oprócz członków rządu księżniczka Victoria.

Na podstawie ustawy z Konstytucji 1974 premier ponosi odpowiedzialność za informowanie głowy państwa o sprawach państwowych. Formalnie jest to król, który zwołuje posiedzenie gabinetu rządowego, ale decyzja została podjęta w porozumieniu z premierem. Podczas spotkania gabinetu minister przekazuje informacje na temat inicjatyw, badań i legislacji w poszczególnych departamentach i udziela odpowiedzi na pytania Króla i Następczyni Tronu.

Prześlij komentarz

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu publikacji komentarza.